Påmelding håndballskole høst 2019

Har du lyst til å spille håndball?

Freidig håndball inviterer til gratis mini-håndballskole for 1. og 2. klassinger i Strindahallen søndag 22. september kl. 09:30 – 11:00. De fleste av våre håndballspillere er fra Eberg skole og Berg skole. Barn fra andre skoler ønskes også velkommen til å delta på mini-håndballskolen og benytte seg av tilbudet i Freidig håndball. 

Fokus på mini-håndballskolen er bevegelsesglede, lek med ball og sosialt samvær.
Påmelding gjør du gjennom denne linken
Invitasjon finner du her

Oppstart av nye lag i uke 42

Etter håndballskolen får barna tilbud om å bli med i sitt lokale håndballag, organisert under Freidig håndball. Treningene foregår i gymsalene ved hhv. Eberg skole og Berg skole, og er et samarbeid mellom foreldre og klubben. Vi rekrutterer foreldretrenere og foreldrekontakter, og tilbyr kurs og oppfølging av trenerne i klubben. Freidig håndball gir veiledning til alle trenere og lagleder før oppstart av nye lag, og vi stiller også med utstyrspakke ved oppstart. Oppstart for nye lag høst 2019 er i uke 42, etter høstferien når sommeridrettssesongen er ferdig. Egen påmelding til lagene kommer i september.

Hva koster det?

Mini-håndballskolen søndag 22.september er gratis, og det er ingen aktivitetsavgift for lagene i høstsemesteret. Våren 2020 blir det aktivitetsavgift for deltakelse i minihåndballcuper – vanligvis kr. 500,- per spiller, avhengig av hvor mange cuper foreldregruppen ønsker at laget skal delta på. Hvert lag i Freidig håndball har egen lagskasse.

Sportsklubben Freidig har én medlemsavgift a kr. 250,- per person (familiemedlemskap kr. 600,-), som er felles for alle avdelinger og som gjelder for hele året. Vi har også egen klubbkolleksjon med felles treningsdress for håndball, fotball og innebandy. Lagidrettene benytter samme spilletrøye, som alle spillere får fra klubben. 

Mini-håndball i Freidig

Hvert lag i minihåndballen har 1 trening per uke i gymsal ved sine respektive skoler. Hovedfokus i minihåndball i Freidig er lek, inkludering, lagspill, læring og fysisk aktivitet. Håndballteknisk starter vi med ulike øvelser for å trene på kast og mottak, stusse ball i bevegelse, skyte på mål og stå i forsvar, og ikke minst det å jobbe sammen som et lag. Øvelsene foregår stort sett som leksøvelser som barna også gjenkjenner fra gymtimene på skolen, slik som haien kommer, maur og barnål, kanonball, «Lille-Per i midten», ulike typer stafetter, Snipp og Snapp, «sjef over ballen» og mer. De aller fleste øvelsene foregår med ball.

Spilleregler minihåndball:

Lag i aldersklassen 6 – 9 år spiller minihåndball med 4 spillere på banen. For mer informasjon om minihåndball: https://www.handball.no/regioner/region-vest/kampaktivitet/barn-6-12-ar/minihandball/

Håndball er gøy!

Vi håper på stort engasjement blant foreldre/foresatte for å starte opp det som forhåpentligvis skal bli mange fine år med håndball og idrettsglede for barna. Håndball er gøy!

For mer informasjon om håndball i Freidig, ta kontakt med:

Hanne Kvitsand (leder i Freidig håndball) / Rikke Dahl (sportslig utvalg) / Hallgeir Melland (su)
Mobil: 924 23 909 / 938 58 760 / 906 82 503
E-post: post@fredighandball.no